Fortbildning till KBT steg 1

2017-03-26 20:51:35

FKTU, ettårig fortbildning för grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT steg 1) för ATU:are och AHTU:are

– bygg på dina meriter och utöka din kompetens!

 

Nu har den som redan är 'Diplomerad A-terapeut SJI' (ATU) eller 'Diplomerad Anhörigterapeut SJI' (AHTU) möjlighet att bli examinerad som grundutbildad i kognitiv psykoterapi (steg 1). Utbildningen kallas FKTU, pågår under ett år och motsvarar termin 3 och 4 i Bergströms ordina­rie KBT steg 1-utbildning. 

I mån av plats välkomnas även andra än just de som gått Bergströms eller Jellineks (SJI) utbildningar om de intygar att de har den kognitiva grund som krävs, t ex genom utbildnings­bevis.

Mer information finns i Utbildningsfakta FKTU

Utbildningen omfattar till största delen handledning på övningspatient. Vi startar med två repetionsdagar den 2-3 juni. Därefter är det fyra dubbeldagar hösten 2016 och sju dubbeldagar våren 2018. 

För att gå utbildningen måste man innan start repetera sina tidigare kognitiva kunskaper eftersom de är den bas som FKTU förutsätter att varje elev har med sig. Ett krav är att läsa och sammanfatta åtta böcker, som du sannolikt redan läst. Hör av dig om du vill ha listan på litteratur!

Om möjligt, bör du också ha gått i egenterapi, 20 timmar, hos legitimerad psykoterapeut. Om du inte hinner det innan september så kan du gå i samband med utbildningen. Om du redan har genomfört sådan terapi så ge mig kopia på ett intyg från terapeuten.

 

Jag lämnar gärna mer information. Ring gärna, 070 725 38 88! Normalt svarar jag kl 10-17 må-lö om jag kan. Eller maila mig, maria.b@bergstroms.org!

Maria Bergström
070 725 38 88
Bergströms Kunskapsföretag AB
www.bergstroms.org
maria.b@bergstroms.org