Handboken “Bot och bättring” del I och II finns nu att köpa!

2016-03-15 10:57:21

NU ÄR HANDBOKEN KLAR! I alla fall del I och II!

Handbokens två första delar är nu tryckta (i en och samma bok som vi kallar bok A)

Beställ "Bot och bättring" på adlibris.combokus.com, eller gmlforlag.se. Pris 150-190 kr.

Boken Bot och Bättring - Lennart Bergström

 

     "Bot och bättring” handlar om hur man kan förbättra behandlingarna av människor med ångest. Många människor
med ångest "botar" sig med överdifter av t ex alkohol, droger, mat, spel, sex, träning, andliga övertolkningar eller annat.
Även underdrifter som att äta för lite, isolera sig, inte röra på sig alls, skära sig (om det nu kan kallas underdrift!) har
ångest som grund. 

     Boken är således användbar för alla som träffar patienter och även för den som arbetar med rådgivning. 
     Många människor har ofta livslånga lidanden och en hel del dör alltför tidigt eftersom de inte får rätt hjälp.
Medicinvetenskapen är viktig men kan tyvärr inte lindra alla de tillkortakommanden och problem som vi människor har.
Per år dör ungefär femtonhundra människor i Sverige eftersom de inte får rätt behandling. 

     Det finns ingen enskild vetenskap eller disciplin som är "rätt" för alla lidanden och missbruk, underdrifter och
underdrifter i beteende och tänkande som vi människor har. Boken "Bot och bättring" vill gärna att begreppet
behandlingsvetenskap etableras som just vetenskapen om behandling/ar, vilkert inte är samma som vetenskaper om vård.

 

Bok B, behandlingsdelen, alltså del III, finns också klar från Lennart Bergströms sida. Nu ska den bara layoutas av mig.
Hans önskan är att vi trycker den i maj!!!