Fakta

• Livsproblem och existentiella frågor

• Filosofi kontra existentiell problematik
• Kan existentiell terapi hjälpa?

 

Tid

Tre - sex timmar, beroende på uppdragsgivaren

 

Föreläsare

Behandlingskonsult Lennart Bergström

 

Lokal

Kan ordnas av oss eller uppdragsgivaren

 

Pris 5000 kr/tillfälle

 

Anmäl till info@bergstroms.org

 

Frågor 
Maria Bergström, 070 725 38 88

maria.b@bergstroms.org

Mer fakta

Fakta

• Livsfrågor som

   Varifrån kommer jag?

   Vem är jag?

   Vart är jag på väg?

   Finns det någon mening?

• Existentiella ämnen

• Andliga ämnen

• Religiösa ämnen

• Att leva ett gott och bra liv

 Filosofi, värdegrunder, moral och etik

• Själavård, healing och andra hjälpverktyg

• Existentiell terapins kännetecken

• Existentiell terapin och andra terapier

 

Föreläsare

Behandlingskonsult Lennart Bergström

 

Tid

• Fredag 9 maj kl 13-16, anmälan senast 9 april

 

• Fredag 24 oktober kl 13-16, anmälan senast 24 september

 

Lokal

Nathorstvägen 44, t-station Skärmarbrink, Hammarbykyrkans studierum

 

Kaffe, te, bulle och frukt serveras 

 

Pris 500 kr

 

Anmäl till info@bergstroms.org

 

Frågor besvaras av Maria Bergström, 070 725 38 88

Existentiell terapi - vad är det?

Existentiella frågor har alltid varit viktiga och intresset tycks öka med ökat välstånd! Kommer de existentiella förhållningssätten att ta över när den kogntiv terapin utvecklats färdigt? Föreläsningen behandlar vad Bergströms menar med existentiella frågor och hur en professionell existentiell terapeut kan vara ett bra val då man har allt, är frisk men ändå inte mår bra.

Läs mer

Existentiell terapi - vad är det?

Existentiella frågor har alltid varit viktiga och intresset tycks öka med ökat välstånd! Kommer de existentiella förhållningssätten att ta över när den kogntiv terapin utvecklas? Föreläsningen behandlar vad Bergströms menar med existentiella frågor och hur en professionell existentiell terapeut kan vara ett bra val då man har allt, är frisk men ändå inte mår bra.

Intresseanmälan

Namn

Kunskapsföretag AB

 

Djurö Gårds väg 18

139 73 Djurhamn

 

Telefon: 08-642 42 88

E-post: info@bergstroms.org