Fakta

Innehåll

· Olika psykoterapeutiska modeller

· Psykoterapins historia

· Kognitiv beteendeterapi KBT

· Kognitiv psykoterapi KPT

· Olika begrepp inom KBT/KPT

· KBT:s användbarhet 

 

Tider

Fem undervisningsdagar, kl 10-17 alla dagar, 40 lektionstimmar, plus tio timmar egenstudier

 

Stockholm 15 mars + 21-22 mars + 11-12 april 2018

Malmö september + oktober 2018 (2 + 3 dagar)

 

 

Ansök nu!

Vi fyller på vartefter ansökningar kommer in. Blir det fullt finns det plats på nästa kurs!

 

Pris  10 600 kr

 

Ring oss gärna

070 725 38 88, Maria Bergström

 

Mer information

Orienteringskurs KBT 50 tim

Mer fakta

Fakta

Målgrupper

Alla är i princip välkomna. Företräde ges den som avser att gå vidare till Bergströms grundläggandeutbildning KBT steg 1. 

 

Syfte

Orienteringskursens syfte är att ge grundläggande insikter om KBT. Kursen syftar även till att ge vissa kunskaper och tekniker som kan användas i praktiskt arbete som vårdgivare, behandlare, rådgivare, pedagog, arbetsledare, personalutvecklare, coach etc.

 

Innehåll

· Olika psykoterapeutiska teorier och modeller

· Psykoterapin uppkomst och några historiska nedslag

· Kognitiv psykoterapi, beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi i jämförelse

· Terapisamtalets kännetecken

· Konceptualiseringar, skattningsskalor, tester

· Presentation av olika begrepp som automatiska tankar, livsregler, grundantagande tankeförvrängningar, säkerhetsbeteenden, ångest

· KBT:s användbarhet vid olika slag av personlighetsstörningar och andra dysfunktioner

· Kognitiva beteendetekniker och kognitivt förhållningssätt

· Hemuppgift

· Gruppövningar

 

Examinator och lärare

Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. Förutom de två huvudlärarna för respektive ort finns för vissa ämnen.

I Malmö är Mirja Svartengren huvudlärare. Hon är auktoriserad socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, hypnosutbildad, EMDR-certifierad m m.

I Stockholm är Ylva Engström huvudlärare. Hon är beteendevetare, sjuksköterska, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad och har bl a arbetat som personalchef.

Båda har mångårig, bred erfarenhet och anlitas för grupphandledning, individuell handledning, undervisning och terapi inom näringsliv, kommuner och landsting. 

 

Tider

Fem undervisningsdagar, 40 lektionstimmar

Därtill egenstudier motsvarande tio timmar mellan undervisningsdagarna.

Alla dagar kl 10-17

Malmö  september + oktober 2018 (2 + 3 dagar) 

Stockholm orsdag 15 mars + onsdag-torsdag 21-22 mars + onsdag-torsdag 11-12 april 2018

 

Plats

Malmö Föreningsgatan 26, Malmö

Stockholm Nathorstvägen 44, Johanneshov, t-station Skärmarbrink

 

Kursavgift

10 600 kr inkl moms, 8 480 exkl moms

Avgiften faktureras och bör betalas innan kursstart. Kan delbetalas.

 

Mer information

Ring eller maila! Maria Bergström, 08 642 42 88, 0707 25 38 88, maria.b@bergstroms.org

 

Ansökan

Ansök nu! Vi fyller på vartefter ansökningar kommer in. Blir det fullt finns det plats på nästa kurs!

Skriv ett mail till info@bergstroms.org med rubriken ”Ansökan till orienteringskurs i KBT-KPT”.

Inkludera följande i mailet

· Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress

· Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter. I princip ”vem du är” – alla detaljer behövs inte, men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort.

· Vad är orsaken till att du söker ”Orienteringskurs i KBT”? Är det t ex som start för att söka till grundutbildningen KBT-MBKT/ACT hos Bergströms, som förkovran i största allmänhet eller annan orsak?

· Övrigt, t ex om du inte vill gå nu utan vill vänta kommande kurser nästa år

Jag vill därefter intervjua dig – om vi inte tidigare talats vid – per telefon eller Skype alternativt att du besöker oss.

Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig.

 

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

Maria Bergström

Utbildningssamordnare

Familjeterapeut KBT-terapeut

maria.b@bergstroms.org

070 725 38 88

mar-apr 2018

Orienteringskurs i KBT

Orientera dig om grunderna i kognitiv terapi!

 

Alla som är intresserade av kognitiv terapi är välkomna till kursen.

   Den ger kunskaper om kognitiva och beteendeinriktade teorier, terapier och metoder. Många går ­kursen för att få nya verktyg i sitt arbete. Andra för att få en över­blick om vad som menas med KBT – det är ok det också!

   Den som vill bli elev på den tvååriga grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1, ska först gå orienteringskursen. Om man inte hinner det så kan man komplettera under första delen av utbildningen. 

     Hjärtligt välkommen till Bergströms!

Läs mer

Orienteringskurs i KBT

Orienteringskurs i KBT

- vad är KBT?

 

Alla som är intresserade av kognitiv terapi är välkomna till kursen.

   Den ger kunskaper om kognitiva och beteendeinriktade teorier, terapier och metoder.

   Många går kursen för att få nya verktyg i sitt arbete. Andra för att få en överblick om vad som menas med KBT – det är ok det också!

   Den som vill bli elev på den tvååriga grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1, ska först gå orienteringskursen. Om man inte hinner det så kan man komplettera under första delen av utbildningen.

   Bergströms ser gärna att alla våra elever, d v s även de som söker sig till AHTU, ATU, TBU och FKTU, går orienteringskursen, även om det inte är ett krav. Vi vet att det underlättar och ger bättre förmåga att ta till sig de längre utbildningarna.

   Numera kräver anordnare av påbyggnadsutbildningar i psykoterapi (s k steg 2) ofta att sökande har både orienteringskursen och den grundläggande utbildningen (s k steg 1) samt adekvat annan högre utbildning inom människovårdande, psykosociala eller pedagogiska yrken.

   Orienteringskurser ges även av andra än Bergströms och innehållet brukar vara ungefär detsamma oavsett kursanordnare.

 

Mer fakta finns om du klickar på knappen Mer fakta i vänsterspalten.

Om du klickar på länken Orienterinskurs KBT 50 tim får du fram en pdf med all information.

Intresseanmälan

Namn

Kunskapsföretag AB

 

Djurö Gårds väg 18

139 73 Djurhamn

 

Telefon: 08-642 42 88

E-post: info@bergstroms.org