• Deltid 3 år Start maj och sep

  Dipl Alkohol- & drogterapeut, dipl A-terapeut SJI (ATU)

  Bli professionell alkohol- och drogterapeut!

  Behovet av mer kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar

  Malmö eller Stockholm Distans

  A-terapeuter arbetar som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut. I princip…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start 4-5 sep 2015

  Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

  Efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

  Fler lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

  Anhörigterapeuter arbetar med friska personer som genom sina relationer hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. 

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start maj och sep

  Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

  Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!

  Utbilda dig till professionell 12-stegsbehandlare!

  En 12-stegsbehandlare som kan behandla olika personer behöver kunna mer än hur han/hon själv eller bästa vännen blev nykter. Man måste ge sig tid för…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start sep 2015

  Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi, KBT steg 1 (KBT-MBKT/ACT)

  En outstanding utbildning i kognitiv psykoterapi som ger dig mer än vanligt!

  Kognitiva förhållningssätt och metoder vinner mark

  Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära…

  » Läs Mer / Anmäl

Våra kurser

Påbyggnadskurs för behandlare inom missbruksområdet

En kvalitetshöjande utbildning på tio dagar för behandlingspersonal! Den passar lika bra för dig som är välutbildad som för dig med kort utbildning men med förhoppningsvis stor erfarenhet.

     Kursen är uppdelad på fyra delar. Man läser varje del i tur och ordning. Du får praktiskt användbara redskap för at nå goda behandlingsresultat.

·  del I Diagnostik
·  del II Matchning
·  del III Behandlingar
·  del IV Utvärdering

» Läs Mer / Anmäl

Orienteringskurs i KBT-KPT

Lär dig grunderna i kognitiv terapi!

Alla som är intresserade av kognitiv terapi är välkomna till kursen. Många går kursen för att skapa sig en överblick för att sedan eventuellt besluta sig för att ta en längre grundutbildning. Andra går kursen för att just få en uppfattning om vad som menas med KBT och KPT och inget mer – det är ok det också! 

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

» Läs Mer / Anmäl

Medberoendeskolan - kurs för anhöriga

"Från Medberoende till nytt liv"

Har du en problematisk relation till någon? Blir ditt liv negativt påverkat av din relation till den personen? Har du en uppväxt och/eller en livshistoria präglad av att bli övergiven, avvisad eller ignorerad? Har din uppväxt varit påverkad av missbruk? (alkohol, narkotika, spel, mat, läkemedel, arbete etc)? Är ditt nuvarande liv påverkat av en beroendeperson? 

» Läs Mer / Anmäl

MI - Motiverande intervju

Motivation är grunden för förändring.

Ingen vill förändras om han eller hon inte är motiverad till förändringen.

» Läs Mer / Anmäl

Maila info@bergstroms.org - vi svarar inom 24 timmar!

Ring 070 725 38 88 - jag, Maria Bergström, svarar troligen direkt. Om jag inte gör det - tala in ett meddelande eller ring tills du få tag på mig!

 

Utbildningar som startar i september

Alla utbildningar är på deltid, distans

  4 -  5 sep, Anhörigterapeut, AHTU, Stocholm

25 - 26 sep, A-terapeut, ATU, Malmö

25 - 26 sep, Tolvstegsbehandlare, TBU, Malmö

25 - 26 sep, MBKT/ACT, KBT-grund (steg 1), Stockholm

 

Utbildningar som startar i senare

Alla utbildningar är på deltid, distans

  9 - 10 okt, KBT Orienteringskurs (totalt 50 tim), Malmö

13 - 14 nov, A-terapeut, ATU, Stockholm

13 - 14 nov, Tolvstegsbehandlare, TBU, Stockholm

13 - 14 nov, KBT Orienteringskurs (totalt 50 tim), Stockholm

2016

29 - 30 jan, Fortbildning för A-terapeuter till KBT-grund (steg 1), FKTU, Stockholm

12 feb,  Påbyggnadskurs för behandlare (totalt 10 dgr), Stockholm

19 - 20 feb, KBT-grundutbildning (steg 1), Malmö

20 - 21 maj, A-terapeut, ATU, Stockholm

20 - 21 maj, Tolvstegsbehandlare, TBU, Stockholm

September, A-terapeut, ATU, Malmö

September, Tolvstegsbehandlare A-terapeut, TBU, Malmö

September, MBKT/ACT, KBT-grund (steg 1), Stockholm

September, Anhörigterapeut, AHTU, Stockholm

 
 
 
 

MBKT/ACT inkl Mindfulnessinstruktör!

Vår grundutbildning i KBT heter KBT/MBKT-ACT eftersom den förutom att vara en vanlig grundutbildning (förr kallad steg 1) i kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi även ger diplom som Mindfulnessinstruktör och innehåller ACT (Accetance and Commitment Therapy).

   Andra utbildningsanordnare påstår nu att de är först med ACT steg 1. Det är fel! Vi har under flera år gett grundutbildning (=basutbildning) i KBT där både ACT och mindfulness ingår parallellt med de kunskaper som en grundutbildning i psykoterapi bör/måste innehålla!

   Erfarenhet är viktig och erfarenhet av undervisning om psykoterapi i olika former har våra lärare, vilket innebär att vi har elever som rekommenderar utbildningen vidare till andra.

   Vi föjer sfKBTs policy om grundutbildning i KBT. Utbildning innehåller 240 timmar teroi och 120 timmar handledning. Under första året är det  tvådagarsträffar, ca en gång per månad. Under andra året blir det ibland utspridda heldagar eftersom handledningen inte fungerar om det blir för långt emellan träffarna med handledaren.

   För att gå utbildningen ska du ha tillräckliga kunskaper i psykologi, möjlighet att ha övningsklieneter och gärna ett arbete där samtal är ett verktyg för att stödja, utveckla och hjälpa människor.

   Efter KBT/MBKT-ACT har du möjlighet att söka till en legitimationsgrundande utbildning, under förutsättning att du har adekvata tidigare utbildningar. 

   Du måste även gå erfoderlig egenterapi om du inte nyligen gjort det. 

   Totalt 112 000 kr. Kan delbetalas per halvår eller per månad. Man kan söka lån hos Human Finans.

 

Påbyggnadskurs för behandlare inom missbruksområdet

Kvalitetshöjande utbildning på tio dagar för behandlingspersonal. Den passar lika bra för dig som är välutbildad som för dig med kort utbildning men förhoppningsvis med stor erfarenhet. De tio dagarna är uppdelade på fyra delar. Man läser varje del i tur och ordning.Du får praktiskt användbara redskap för at nå goda behandlingsresultat. Information finns under Kurser.

 

Orienteringskurs i KBT-KPT, 5 dagar, ges i oktober eller november i Malmö och Stocholm 

Orienteringskursen beskrivs under Kurser. Det finns två att välja på, en i Malmö och en i Stockholm! Den bör gås igenom innan man börjar den tvååriga KBT-grundutbildning (steg 1).

 

Professionell diplomerad A-terapeut (ATU) startar i september i Malmö och i november i Stockholm

En rolig, avancerad, nyttig utbildning! Utbildningen består av sexton seminariedagarna, tolv gruppträffar och trettio intressanta kursbrev under tre år! Seminarierna är i slutet och början av varje läsår. Gruppdagarna ligger däremellan med en gruppdag per kvartal. Varje kursbrev tar 3 - 4 veckor att besvara på deltid.

   Är du studievan och inne i branschen kan du klara ett genomsnittligt kursbrev på 8-12 timmar per vecka, men vissa elever lägger 15-18 timmar per vexcka, för det är så intressant! Meningen är att man ska kunna arbeta heltid och studera ändå!

   Utbildningen innehåller mycket! Mycket KBT, mycket ångestbehandling, mycket annat inkl tolvsteg,existentiella förhållningssätt, behovsdömningar, d v s matchning. Väsentligt är att varje klient får för honom/henne rätt behandling!

   Utbildningen stämmer väl med socialstyrelsens krav på vad professionellla inom missbruksbranschen ska behärska. Utbildningen ger dessutom mycket mer. Det innebär att våra elever får bra behandlingsresultat och är efterfågade!

 

FKTU, fortbildning för A-terapeuter, som ger grundutbildning i KBT startar våren i Stocholm!

Har du redan gått  ATU eller AHTU så är du välkommen att komplettera med ett år för att få den handledning som krävs för att få kalla sig grundutbildad i KBT. Även andra med de teoretiska kognitiva grundkunskaperna kan söka till FKTU. Läs mer i FKTU-beskrivningen som finns här på vår sida!

 

Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU) startar i september i Stockholm!

Vi menar att det är en viktig utbildning som tyvärr alltför få satsar på eftersom det är ett nytt yrke. Även om vi själva utbildat flera hundra så är det inte mycket i förhållande till behovet. 16 undervisningsdagar och 30 kursbrev för deltids-/fritidsstudier på två år!

   Medberoende har under senaste året uppmärksammats alltmer i tv och andra media. Anhörigterapeututbildningen ger metoderna för att hjälpa människor med bl a medberonde!

 

Bergströms utbildningar kan förändra liv!

De som lider av hindren för att leva ett bra liv är ofta svårt att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren - normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Runt dessa sjuka människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

   Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt!!!

 

Bergströms mål är att utbilda

  - kvalificerade behandlare
  - skickliga terapeuter
  - insiktsfulla medmänniskor

 

Vare sig du vill börja en ny yrkesbana, hitta relevant och aktuell fortbildning eller stärka ditt kunnande för personligt växande är vi säkra på att vi kan hjälpa till!

   Bergströms utökar sin behandlingsverksamhet. Idag är det få som ingår i nätverket Bergströms Behandlingar, men antalet medlemsföretag ökar. Målet är att utvecklas till ett heltäckande nätverk över hela Sverige.

Senaste nyheter

2015-04-03

Nyhet - Orienteringskurs i KBT-KPT

Fem dagars kurs i KPT-KBT. Start Malmö 9 okt. Start Stockholm 13 nov

» Läs hela nyheten

2014-12-12

För Bergströms elever

Datumplanering

» Läs hela nyheten

2014-11-05

På tal om “Missbruksdöden” i Uppdrag granskning

» Läs hela nyheten

2014-10-11

Ångest och missbruk ökar - utbilda dig!

Fler behöver förstå mer om ångest. A-terapeuter har koll på vad ångest är och hur stöd och hjälp utformas för var och en av oss!

» Läs hela nyheten

2014-09-03

Övningsklienter för KBT söks!

Övningspatient behövs i Karlstad

» Läs hela nyheten

2014-06-23

Övningsklient söks av KBT/MBKT-elev

Har du funderat på om kognitiv psykoterapi är något för dig?

» Läs hela nyheten

2014-06-10

Familjeterapeut Samtalsterapeut

Maria Bergström har lediga tider för samtal nu!

» Läs hela nyheten

2014-01-15

Praktik söks av snart färdig A-terapeut

» Läs hela nyheten

2013-10-16

När läkaren gjort sitt ...

A-terapeuter behövs! Det räcker inte med läkarna!

» Läs hela nyheten

2013-05-23

Nu är betänkandet efter Missbruksutredningen klubbat i Riksdagen!

Vad innebär det?

» Läs hela nyheten