• Deltid 2 år Start sep-16 + mar-17

  Grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning KBT steg1

  Grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken!

  "Klassisk" KBT steg 1-utbildning med flera inriktningar

  I Malmö ingår Trauma och Mindfulness. Möjlighet finns till inriktningen Beroende.

  I Stockholm ingår Mindfulnessinstruktörsdiplom.…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start hösten -16

  Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

  Efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

  Fler lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

  Anhörigterapeuter arbetar med friska personer som genom sina relationer hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. 

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 3 år Start i maj + sep -16

  Dipl Alkohol- & drogterapeut, dipl A-terapeut SJI (ATU)

  Bli professionell alkohol- och drogterapeut!

  Behovet av mer kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar

  Malmö eller Stockholm Distans

  A-terapeuter arbetar som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut. I princip…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start i maj + sep -16

  Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

  Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!

  Utbilda dig till professionell 12-stegsbehandlare!

  En 12-stegsbehandlare som kan behandla olika personer behöver kunna mer än hur han/hon själv eller bästa vännen blev nykter. Man måste ge sig tid för…

  » Läs Mer / Anmäl

Våra kurser

Påbyggnadskurs för behandlare

En kvalitetshöjande utbildning på 14 dagar för behandlare! Den passar lika bra för dig som är välutbildad som för dig med kort utbildning men med förhoppningsvis stor erfarenhet. I första hand riktar oss till personal inom missbruk- och beroendeområdet.

     Kursen är uppdelad på fyra delar. Man läser varje del i tur och ordning. Du får praktiskt användbara redskap för att nå goda behandlingsresultat.

·  del I Diagnostik
·  del II Matchning
·  del III Behandlingar
·  del IV Utvärdering

» Läs Mer / Anmäl

Orienteringskurs i KBT-KPT

Lär dig grunderna i kognitiv terapi!

 

Alla som är intresserade av kognitiv terapi är välkomna till kursen. Vi vill att de som inte tidigare tagit del av kognitiva teorier och de psykoterapeutiska bakgrunderna går kursen innan de går den grundläggande psykoterapiutbildningen  KBT-MBKT/ACT hos oss.

     Många går kursen för att skapa sig en överblick för att sedan eventuellt besluta sig för att ta en längre grundutbildning. Andra går kursen för att just få en uppfattning om vad som menas med KBT och KPT och inget mer – det är ok det också! 

     Hjärtligt välkommen till Bergströms!

» Läs Mer / Anmäl

MI - Motiverande intervju

Motivation är grunden för förändring.

Ingen vill förändras om han eller hon inte är motiverad till förändringen.

» Läs Mer / Anmäl

Maila info@bergstroms.org - vi svarar inom 24 timmar!

Om vi inte svarar på mail eller om du inte hör ifrån mig efter att du har sökt en utbildning - ring 070 725 38 88, Maria Bergström

Om jag inte svarar - tala in ett meddelande eller ring tills du få tag på mig!

 

Aktuella informationsblad saknas för vissa utbildningar! Gäller FKTU i Stockholm och AHTU i Malmö. De är på gång. Maila om du vill ha en uppdaterad så snart den är klar!

Startdatum för utbildningar

Alla utbildningar är på deltid, distans

Startdagar under 2016

20 - 21 maj, A-terapeut, ATU, Stockholm

20 - 21 maj, Tolvstegsbehandlare, TBU, Stockholm

26 - 27 augusti, Fortbildning till grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (för ATU och AHTU) steg 1, FKTU

9 - 10 september, A-terapeut, ATU, Malmö

9 - 10 september, Tolvstegsbehandlare, TBU, Malmö

9 - 10 september, Anhörigterapeut, AHTU, Stockholm

23 - 24 september, Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, KBT-MBKT/ACT inkl Mindfulnessinstruktör, Stockholm

14 september, KBT Orienteringskurs (5 dgr), Stockholm

8 - 9 oktober, Anhörigterapeut, AHTU, Malmö

14 oktober, KBT Orienteringskurs (5 dgr), Malmö

Startdagar under 2017

3 - 4 mars, Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, KBT-Trauma inkl Mindfulnessinstruktör, Malmö

 

Grundläggande psykoterapiutbildning med kogntiv inriktning, steg 1, KBT-MBKT/ACT inkl Mindfulnessinstruktör!

Vår grundläggande psykoterapiutbildning heter KBT-MBKT/ACT eftersom den förutom att vara en vanlig grundutbildning, s k steg 1, i kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi även ger diplom som Mindfulnessinstruktör och innehåller ACT (Accetance and Commitment Therapy).

   Andra utbildningsanordnare påstår nu att de är först med ACT steg 1. Det är fel! Vi har under flera år gett grundutbildning (=basutbildning) i KBT där både ACT och mindfulness ingår parallellt med de kunskaper som en grundutbildning i psykoterapi bör/måste innehålla!

   Erfarenhet är viktig och erfarenhet av undervisning om psykoterapi i olika former har våra lärare, vilket innebär att vi har elever som rekommenderar utbildningen vidare till andra.

   Vi föjer sfKBTs policy om grundutbildning i KBT. Utbildning innehåller 240 timmar teroi och 120 timmar handledning. Under första året är det  tvådagarsträffar, ca en gång per månad. Under andra året blir det ibland utspridda heldagar eftersom handledningen inte fungerar om det blir för långt emellan träffarna med handledaren.

   För att gå utbildningen ska du ha tillräckliga kunskaper i psykologi, möjlighet att ha övningsklieneter och gärna ett arbete där samtal är ett verktyg för att stödja, utveckla och hjälpa människor.

   Efter KBT/MBKT-ACT har du möjlighet att söka till en legitimationsgrundande utbildning, under förutsättning att du har adekvata tidigare utbildningar.

   Du måste även gå erfoderlig egenterapi om du inte nyligen gjort det.

   Totalt 112 000 kr. Kan delbetalas per halvår eller per månad. Man kan söka lån hos Human Finans.

 

Professionell diplomerad A-terapeut (ATU) startar i maj 2016 i Stockholm och i september 2017 i Malmö

En rolig, avancerad, nyttig utbildning! Utbildningen består av sexton seminariedagarna, tolv gruppträffar och trettio intressanta kursbrev under tre år! Seminarierna är i slutet och början av varje läsår. Gruppdagarna ligger däremellan med en gruppdag per kvartal. Varje kursbrev tar 3 - 4 veckor att besvara på deltid.

   Är du studievan och inne i branschen kan du klara ett genomsnittligt kursbrev på 8-12 timmar per vecka, men vissa elever lägger 15-18 timmar per vexcka, för det är så intressant! Meningen är att man ska kunna arbeta heltid och studera ändå!

   Utbildningen innehåller mycket! Mycket KBT, mycket ångestbehandling, mycket annat inkl tolvsteg,existentiella förhållningssätt, behovsdömningar, d v s matchning. Väsentligt är att varje klient får för honom/henne rätt behandling!

   Utbildningen stämmer väl med socialstyrelsens krav på vad professionellla inom missbruksbranschen ska behärska. Utbildningen ger dessutom mycket mer. Det innebär att våra elever får bra behandlingsresultat och är efterfågade!

 

Påbyggnadskurs för behandlare (inom missbruksområdet)

Kvalitetshöjande utbildning på tio dagar för behandlingspersonal. Den passar lika bra för dig som är välutbildad som för dig med kort utbildning men förhoppningsvis med stor erfarenhet. De tio dagarna är uppdelade på fyra delar. Man läser varje del i tur och ordning. Du får praktiskt användbara redskap för at nå goda behandlingsresultat. Information finns under Kurser.

 

Orienteringskurs i KBT-KPT, 5 dagar, ges i höst i Stockholm och i Malmö 

Orienteringskursen beskrivs under Kurser. Det finns två att välja på, en i Malmö och en i Stockholm! Den bör gås igenom innan man börjar den tvååriga KBT-grundutbildning (steg 1).

 

Fortbildning för A-terapeuter = grundläggande psykoterapiutbildning, FKTU, startar hösten 2016 i Stockholm!

Har du redan gått  ATU eller AHTU så är du välkommen att komplettera med ett år för att få den handledning som krävs för att få utbildningsbeviset "Grundläggande psykoterapiutbildning", s k steg 1-utbildad i kognitiv psykoterapi. Även andra med tillräckliga teoretiska kognitiva grundkunskaperna kan söka till FKTU. Var och ens komptens bedöms individuellt! Läs mer i FKTU-beskrivningen som finns här på vår sida!

 

Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU) startar i höst i Stockholm och i Malmö!

Vi menar att det är en viktig utbildning som tyvärr alltför få satsar på eftersom det är ett nytt yrke. Även om vi själva utbildat flera hundra så är det inte mycket i förhållande till behovet. 18 undervisningsdagar och 30 kursbrev för deltids-/fritidsstudier på två år!

   Medberoende har under senaste året uppmärksammats alltmer i tv och andra media. Anhörigterapeututbildningen ger metoderna för att hjälpa människor med bl a medberonde!

 

Bergströms utbildningar kan förändra liv!

De människor som lider av hindren för att leva ett bra liv kan vara svåra att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren - normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Ibland inser de inte själva att något behöver ändras och att det är möjligt att ändra utan ännu större lidanden. Runt dessa människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

   Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt!

   Förutom de erbjudna utbildningarna kan vi skräddarsy kortare eller längre kurser och utbildningar. Hör av dig om du vill ha en specialanpassad kurs!

 

Bergströms syfte är 

- att bidra till att rädda liv och minska människors lidande

 

Bergströms mål är 

  - att utbilda till kvalificerade, skickliga terapeuter och behandlare
  - att bidra till att patienter och klienter mår bra och utvecklas till kärleksfulla och insiktsfulla medmänniskor

 

Bergströms motto är

"Man ska veta vad man gör innan man gör det - annars vet man inte vad man gjort då man gjort det". 

Det betyder att vi är noga med att analysera behov och problem innan vi föreslår insatser, behandlingar, terapier. Vi håller oss till vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som vi är öppna för nyheter och kreativa lösninghar samt är måna om att följa resultaten av vårt arbete.

 

Vare sig du vill börja en ny yrkesbana, hitta relevant fortbildning eller stärka ditt kunnande för personligt läkande och växande är du välkommen att höra av dig!

   

Bergströms utökar sin behandlingsverksamhet. Idag är det några som ingår i nätverket Bergströms Behandlingar, men antalet medlemsföretag ökar. Målet är att utvecklas till ett heltäckande nätverk över hela Sverige.

Senaste nyheter

2016-05-23

Annons i Modern Filosofi

» Läs hela nyheten

2016-04-18

“Narkomanvården behöver få en nationell strategi” SvD Debatt 2016-04-18

Debattartikeln avslutas med en vädjan om att Socialdepartementet till­sammans med professionella organisationer och brukarföreträdare initiera arbete för ge bättre beroendevård. Bergströms ber att få var med där eller att FAD får delta i det arbetet!

» Läs hela nyheten

2016-04-01

YouTube-filmer om Bergströms

» Läs hela nyheten

2016-03-15

Handboken “Bot och bättring” del I och II finns nu att köpa!

Bot och bättring - handbok för behandling av ångest och missbruk

» Läs hela nyheten

2016-02-14

Handledningspatienter söks i Stockholm

» Läs hela nyheten

2016-02-11

Artikel om Bergströms i SportHälsa

Ångest är signal på förändring

» Läs hela nyheten

2015-09-14

Bergströmsdagen 19 sep 2016

Den årliga samlingen av gamla och nya elever!

» Läs hela nyheten

2015-04-03

Nyhet - Orienteringskurs i KBT-KPT

Fem dagars kurs i KPT-KBT. Start Malmö 9 okt. Start Stockholm 13 nov

» Läs hela nyheten

2014-12-12

För Bergströms elever

Datumplanering

» Läs hela nyheten

2014-11-05

På tal om “Missbruksdöden” i Uppdrag granskning

» Läs hela nyheten

2014-10-11

Ångest och missbruk ökar - utbilda dig!

Fler behöver förstå mer om ångest. A-terapeuter har koll på vad ångest är och hur stöd och hjälp utformas för var och en av oss!

» Läs hela nyheten

2014-09-03

Övningsklienter för KBT söks!

Övningspatient behövs i Karlstad

» Läs hela nyheten

2014-06-23

Övningsklient söks av KBT/MBKT-elev

Har du funderat på om kognitiv psykoterapi är något för dig?

» Läs hela nyheten

2014-06-10

Familjeterapeut Samtalsterapeut

Maria Bergström har lediga tider för samtal nu!

» Läs hela nyheten

2014-01-15

Praktik söks av snart färdig A-terapeut

» Läs hela nyheten

2013-10-16

När läkaren gjort sitt ...

A-terapeuter behövs! Det räcker inte med läkarna!

» Läs hela nyheten

2013-05-23

Nu är betänkandet efter Missbruksutredningen klubbat i Riksdagen!

Vad innebär det?

» Läs hela nyheten