• Deltid 3 år Start maj och sep

  Dipl Alkohol- & drogterapeut, dipl A-terapeut SJI (ATU)

  Bli professionell alkohol- och drogterapeut!

  Behovet av mer kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar

  Malmö eller Stockholm Distans

  A-terapeuter arbetar som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut. I princip…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start 4-5 sep 2015

  Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

  Efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

  Fler lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

  Anhörigterapeuter arbetar med friska personer som genom sina relationer hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. 

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start maj och sep

  Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

  Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!

  Utbilda dig till professionell 12-stegsbehandlare!

  En 12-stegsbehandlare som kan behandla olika personer behöver kunna mer än hur han/hon själv eller bästa vännen blev nykter. Man måste ge sig tid för…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start sep 2015

  Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT-MBKT/ACT)

  En outstanding utbildning i kognitiv psykoterapi som ger dig mer än vanligt!

  Kognitiva förhållningssätt och metoder vinner mark

  Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära…

  » Läs Mer / Anmäl

Våra kurser

Diagnostik enligt RePro-S, SRS-behandling I

Lär dig god SRS-diagnostik!

Trots senare års fokus på behandlingsmetoder saknas ofta kunskap om grunderna för bedömning (diagnostik) av varje enskild patients behandlingsbehov. Kursen ger både en allmän grund om diagnostik samt fördjupade kunskaper om missbruksdiagnoser.

» Läs Mer / Anmäl

Matchning enligt RePro-S, SRS-behandling II

Matcha - gissa inte!

Modern matchning är multivariat och ger varje patient rätt behandlingen. Kursen ger förutom matchningstekniker även kunskaper i prognostik och behandlingsplanering, vilka är grunderna för god matchning.

» Läs Mer / Anmäl

Behandlingsprogram enligt RePro-S, SRS-behandling III

Effektiva behandlingsmetoder

Olika metoder passar olika patienter. Individanpassa behandlingen och använd rätt behandling till rätt patient! Tolvsteg? KBT? Existentiell behandling? Ångestbehandling? MI? ART? ACT? MM?

» Läs Mer / Anmäl

Utvärdering enligt RePro-S, SRS-behandling IV

Ger behandlingen rätt resultat?

Med begränsad tid blir utvärderingar ofta bortpriortierade. Kursen lär dig både process- och resultatutvärdera utan stor ansträngningar.

» Läs Mer / Anmäl

Medberoendeskolan - kurs för anhöriga

"Från Medberoende till nytt liv"

Har du en problematisk relation till någon? Blir ditt liv negativt påverkat av din relation till den personen? Har du en uppväxt och/eller en livshistoria präglad av att bli övergiven, avvisad eller ignorerad? Har din uppväxt varit påverkad av missbruk? (alkohol, narkotika, spel, mat, läkemedel, arbete etc)? Är ditt nuvarande liv påverkat av en beroendeperson? 

» Läs Mer / Anmäl

Gruppdynamik och ledarskap

"Gruppsjäl". Vad är det? Hur skapar man det?

Om man ska behandla patienter i grupp behöver man inse att summan av individerna är något mer och något annat än att bara lägga ihop dem en och en, d v s man ska kunna teorierna om gruppdynamik och veta hur en gruppsjäl skapas.

» Läs Mer / Anmäl

Det svåra samtalet

Att prata är inte detsamma som att samtala

Välkommen till en intensiv utbildning där vi blandar deltagarnas erfarenheter med aktuella teorier för ett optimalt lärande.

» Läs Mer / Anmäl

MI - Motiverande intervju

Motivation är grunden för förändring.

Ingen vill förändras om han eller hon inte är motiverad till förändringen.

» Läs Mer / Anmäl

Maila info@bergstroms.org - vi svarar inom 24 timmar!

Ring 070 725 38 88 - jag, Maria Bergström, svarar troligen direkt. Om jag inte gör det - tala in ett meddelande eller ring tills du få tag på mig!

 

Fem nya utbildningar startar i september 2015!

KBT startar både i Malmö och Stocholm i september!

Nyligen beslutade vi att starta två nya grupper för grundutbildningar i KBT! Föutsättningen är att många elever anmäler sig! Vår grundutbildning i KBT heter KBT/MBKT-ACT eftersom den förutom att vara en vanlig grundutbildning (förr kallad steg 1) i kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi även ger diplom som mindfullnessinstruktör och innehåller ACT (Accetance and Commitment Therapy.

   Vi föjer sfBKTs policy om grundutbildning i KBT. Utbildning innehåller 240 timmar teroi och 120 timmar handledning. Under fösrta året är det  tvådagarsträffar, ca en gång per månad. Under andra året blir det ibland utspridda heldagar eftersom handledningen inte fungerar om det blir för långt emellan träffarna med handledaren.

   För att gå utbildningen ska du ha tillräckliga kunskaper i psykologi, möjlighet att ha övningsklieneter och gärna ett arbete där samtal är ett verktyg för att stödja, utveckla och hjälpa människor.

   Efter KBT/MBKT-ACT har du möjlighet att söka till en legitimationsgrundande utbildning, under förutsättning att du har adekvata tidigare utbildningar.

   Priset måste tyvärr höjas eftersom vi måste ha mindre elever per hanledningsgrupp än tidigare. Teoridelen kommer att kosta 84560 kr (med moms 105700 kr). Handledningsdelen kostar 45600 kr (momstillämpas inte på handledning). Totalt 151300 kr. Man kan söka lån hos Human Finans.

   Sista ansökningsdag är 15 maj!

 

Professionell diplomerad A-terapeut (ATU) startar också i höst i Malmö!

En rolig, avancerad, nyttig utbildning! Utbildningen består av sexton seminariedagarna, tolv gruppträffar och trettio intressanta kursbrev under tre år! Seminarierna är i slutet och början av varje läsår. Gruppdagarna ligger däremellan med en gruppdag per kvartal. Varje kursbrev tar 3 - 4 veckor att besvara på deltid.

   Är du studievan och inne i branschen kan du klara ett genomsnittligt kursbrev på 8-12 timmar per vecka, men vissa elever lägger 15-18 timmar per vexcka, för det är så intressant! Meningen är att man ska kunna arbeta heltid och studera ändå!

   Utbildningen innehåller mycket! Mycket KBT, mycket ångestbehandling, mycket annat inkl tolvsteg,existentiella förhållningssätt, behovsdömningar, d v s matchning. Väsentligt är att varje klient får för honom/henne rätt behandling!

   Utbildningen stämmer väl med socialstyrelsens krav på vad professionellla inom missbruksbranschen ska behärska. Utbildningen ger dessutom mycket mer. Det innebär att våra elever får bra behandlingsresultat och är efterfågade!

 

FKTU, fortbildning för A-terapeuter, som ger grundutbildning i KBT startar i september i Stocholm!

Har du redan gått  ATU eller AHTU så är du välkommen att komplettera med ett år för att få den handledning som krävs för att få kalla sig grundutbildad i KBT. Läs mer i FKTU-beskrivningen som finns här på vår sida!

 

Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU) startar i september i Stockholm!

Vi menar att det är en viktig utbildning som tyvärr alltför få satsar på eftersom det är ett nytt yrke. Även om vi själva utbildat flera hundra så är det inte mycket i förhållande till behovet. 16 undervisningsdagar och 30 kursbrev för deltids-/fritidsstudier på två år!

   Medberoende har under senaste året uppmärksammats alltmer i tv och andra media. Anhörigterapeututbildningen ger metoderna för att hjälpa människor med bl a medberonde!

 

Bergströms utbildningar kan förändra liv!

De som lider av hindren för att leva ett bra liv är ofta svårt att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren - normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Runt dessa sjuka människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

   Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt!!!

 

   Bergströms mål är att utbilda

   - kvalificerade behandlare
   - skickliga terapeuter
   - insiktsfulla medmänniskor

 

Vare sig du vill börja en ny yrkesbana, hitta relevant och aktuell fortbildning eller stärka ditt kunnande för personligt växande är vi säkra på att vi kan hjälpa till!

   Bergströms utökar sin behandlingsverksamhet. Idag är det få som ingår i nätverket Bergströms Behandlingar, men antalet medlemsföretag ökar. Målet är att utvecklas till ett heltäckande nätverk över hela Sverige.

Senaste nyheter

2014-12-12

För Bergströms elever

Datumplanering

» Läs hela nyheten

2014-11-05

På tal om “Missbruksdöden” i Uppdrag granskning

» Läs hela nyheten

2014-10-11

Ångest och missbruk ökar - utbilda dig!

Fler behöver förstå mer om ångest. A-terapeuter har koll på vad ångest är och hur stöd och hjälp utformas för var och en av oss!

» Läs hela nyheten

2014-09-03

Övningsklienter för KBT söks!

Övningspatient behövs i Karlstad

» Läs hela nyheten

2014-06-23

Övningsklient söks av KBT/MBKT-elev

Har du funderat på om kognitiv psykoterapi är något för dig?

» Läs hela nyheten

2014-06-10

Familjeterapeut Samtalsterapeut

Maria Bergström har lediga tider för samtal nu!

» Läs hela nyheten

2014-01-15

Praktik söks av snart färdig A-terapeut

» Läs hela nyheten

2013-10-16

När läkaren gjort sitt ...

A-terapeuter behövs! Det räcker inte med läkarna!

» Läs hela nyheten

2013-05-23

Nu är betänkandet efter Missbruksutredningen klubbat i Riksdagen!

Vad innebär det?

» Läs hela nyheten