• Deltid 3 år Börja när du vill

  Dipl Alkohol- & drogterapeut, dipl A-terapeut SJI (ATU)

  Bli professionell alkohol- och drogterapeut!

  Behovet av mer kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar

  Malmö eller Stockholm Distans

  A-terapeuter arbetar som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut. I princip…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start 5-6 sep 2014

  Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

  Efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

  Fler lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

  Anhörigterapeuter arbetar med friska personer som genom sina relationer hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. 

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Börja när du vill

  Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

  Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!

  Utbilda dig till professionell 12-stegsbehandlare!

  En 12-stegsbehandlare som kan behandla olika personer behöver kunna mer än hur han/hon själv eller bästa vännen blev nykter. Man måste ge sig tid för…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start februari 2015

  Grundläggande kognitiv psykoterapi (KBT)

  En outstanding utbildning i kognitiv psykoterapi som ger dig mer än vanligt!

  Kognitiva förhållningssätt och metoder vinner mark

  Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära…

  » Läs Mer / Anmäl

Våra kurser

Diagnostik enligt RePro-S, SRS-behandling I

Lär dig god SRS-diagnostik!

Trots senare års fokus på behandlingsmetoder saknas ofta kunskap om grunderna för bedömning (diagnostik) av varje enskild patients behandlingsbehov. Kursen ger både en allmän grund om diagnostik samt fördjupade kunskaper om missbruksdiagnoser.

» Läs Mer / Anmäl

Matchning enligt RePro-S, SRS-behandling II

Matcha - gissa inte!

Modern matchning är multivariat och ger varje patient rätt behandlingen. Kursen ger förutom matchningstekniker även kunskaper i prognostik och behandlingsplanering, vilka är grunderna för god matchning.

» Läs Mer / Anmäl

Behandlingsprogram enligt RePro-S, SRS-behandling III

Effektiva behandlingsmetoder

Olika metoder passar olika patienter. Individanpassa behandlingen och använd rätt behandling till rätt patient! Tolvsteg? KBT? Existentiell behandling? Ångestbehandling? MI? ART? ACT? MM?

» Läs Mer / Anmäl

Utvärdering enligt RePro-S, SRS-behandling IV

Ger behandlingen rätt resultat?

Med begränsad tid blir utvärderingar ofta bortpriortierade. Kursen lär dig både process- och resultatutvärdera utan stor ansträngningar.

» Läs Mer / Anmäl

Stress och anknytningsmönster

Kunskapen om anknytningarnas betydelse för utvecklandet av negativ stress har tagit stora kliv de senaste åren! Här får du chans att uppdatera dig!

 

Kursen är öppen för tidigare elever hos Bergströms och SJI (Svenska Jellinekinstitutet).

» Läs Mer / Anmäl

Bli bättre på rättigheter och skyldigheter gentemot socialtjänsten

Socialtjänsten utgör för många klienter en betydande part i deras liv, oavsett hur kontakten upplevs. Genom att som behandlare lära sig hur socialrätten ser ut och fungerar står du bättre rustad att förstå och möta dina klienters behov.

» Läs Mer / Anmäl

Medberoendeskolan - kurs för anhöriga

"Från Medberoende till nytt liv"

Har du en problematisk relation till någon? Blir ditt liv negativt påverkat av din relation till den personen? Har du en uppväxt och/eller en livshistoria präglad av att bli övergiven, avvisad eller ignorerad? Har din uppväxt varit påverkad av missbruk? (alkohol, narkotika, spel, mat, läkemedel, arbete etc)? Är ditt nuvarande liv påverkat av en beroendeperson? 

» Läs Mer / Anmäl

Mindfulnessinstruktör

Vill du arbeta professionellt med mindfulness?

För många stressade människor har mindfulness blivit en motvikt. Man vill lära sig medveten närvaro. Trots utbudet av böcker och CD-skivor finns det ett ökat behov att lära sig med hjälp av en utbildad instruktör. Du som utbildar dig kan därefter hålla i egna grupper.

» Läs Mer / Anmäl

Gruppdynamik och ledarskap

"Gruppsjäl". Vad är det? Hur skapar man det?

Om man ska behandla patienter i grupp behöver man inse att summan av individerna är något mer och något annat än att bara lägga ihop dem en och en, d v s man ska kunna teorierna om gruppdynamik och veta hur en gruppsjäl skapas.

» Läs Mer / Anmäl

Det svåra samtalet

Att prata är inte detsamma som att samtala

Välkommen till en intensiv utbildning där vi blandar deltagarnas erfarenheter med aktuella teorier för ett optimalt lärande.

» Läs Mer / Anmäl

MI - Motiverande intervju

Motivation är grunden för förändring.

Ingen vill förändras om han eller hon inte är motiverad till förändringen.

» Läs Mer / Anmäl

Mailar du info@bergstroms.org så hör vi av oss inom 24 timmar. Om du ringer 070 725 38 88 så svarar vi troligen direkt, men ber kanske att få ringa tillbaka.

 

Bor du i Malmö eller i närheten? Vill du gå ATU?

Vi har beslutat att starta ATU och TBU i Malmö i höst. Startdagarna blir den 12-13 september.

Förutom de vanliga 16 seminariedagarna under tre år erbjuds Malmöeleverna även 12 gruppträffar, två per halvår. Platsansvarig för utbildningen i Malmö är Marita Castillo. Hon och Eva Jönsson kommer att hålla i undervisningen. Eva Jönsson rättar också kursbreven på årskurs 2 och 3.

     Överhuvudtaget satsar Bergström på Malmöområdet just nu under 2014. Vi började med att presentera Bergströms på två halvdagsseminarier den 28 februari och den 28 mars i Malmö. Vi gav fyra kostnadsfria föreläsningar på temat Missbruk, psykisk ohälsa och arbetsliv! Det var en spännande och positiv erfarenhet och något vi kommer arbeta för att kunna göra igen. Vid sidan av det stora behovet av välutbildad behandlingspersonal och terapeuter är det väldigt viktigt att andra berörda, t ex chefer, HR-personal, företagshälsor mm har en god förståelse kring missbruk och psykiskt lidande; de förutsättningar och utmaningar som fins i arbeta mot - och förebygga - dess negativa konsektvenser. Vad kan man själv göra, hur påverkar det arbetsplatsen, vem kan man vända sig till för rådgivning och stöd, vilka behandlingsalternativ finns? Dessa föreläsningar var inriktigade på arbetslivet, men det betyder inte att vi glömt bort alla de människor som lever som anhöriga i Sverige och hur ska hjälpa de i deras lidande och prövningar

 

     Även Bergströms Behandlingar i Skåne växer!

 

Dipl Anhörigterapeut

- nedsatt avgift om du anmäler dig under våren

Start 5-6 september, 2 år, 16 obligatoriska undervisningsdagar, 30 kursbrev som du arbetar med hemma!

Vi menar att det är en viktig utbildning som alltför få vågar satsa på eftersom det är ett nytt yrke. Även om vi själva utbildat några hundratals så är det inte mycket i förhållande till behovet. Därför har vi i år satt ner avgiften för den som anmäler sig tidigt, så att det blir en bra grupp som startar i höst. För många är just utbildningskostnaden det stora hindret för att gå utbildningen.

     Tecknar du avtal nu i mars får du 40 % lägre avgift och betalar 59100 kr  för hela utbildningen. Avtal som tecknas under april har 30 % lägre avgift (totalt 68950 kr), under maj 20 % lägre avgift (totalt 78800 kr) och under juni 10 % lägre avgift (totalt 88650 kr). Därefter gäller normalkostnaden 98500 kr.

 

Bergströms utbildningar kan förändra liv!

De som lider av hindren för att leva ett bra liv är ofta svårt att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren - normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Runt dessa sjuka människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

      Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället.

      Det kan vi tillsammans göra något åt!!!

 

Bergströms mål är att utbilda
- kvalificerade behandlare
- skickliga terapeuter
- insiktsfulla medmänniskor

 

Vare sig du vill börja en ny yrkesbana, hitta relevant och aktuell fortbildning eller stärka ditt kunnande för personligt växande är vi säkra på att vi kan hjälpa till!

 

Bergströms håller också på att utöka behandlingsverksamheten. Idag är det några få som ingår i nätverket Bergströms Behandlingar, men för varje månad ökar antalet medlemsföretag. Målet är att utvecklas till ett heltäckande nätverk över hela Sverige. Mer info kommer!

Senaste nyheter

2014-01-28

Internt RePro-seminarium i Malmö 4-5 april

Tidigare och nuvarande elever är välkomna att öva och fördjupa sig i RePro:n! Anmäl snarast! Platserna är begränsade.

» Läs hela nyheten

2014-01-15

Praktik söks av snart färdig A-terapeut

» Läs hela nyheten

2013-12-26

Missbruk, psykisk ohälsa och arbetsliv

28 februari Spelmissbruk och Ångest. 28 mars Policy och Företagskostnader.

» Läs hela nyheten

2013-11-30

Seminariedagar 2014-2016

» Läs hela nyheten

2013-10-16

När läkaren gjort sitt ...

A-terapeuter behövs! Det räcker inte med läkarna!

» Läs hela nyheten

2013-05-23

Nu är betänkandet efter Missbruksutredningen klubbat i Riksdagen!

Vad innebär det?

» Läs hela nyheten

2013-04-04

Fortbildning för dig som läst ATU eller AHTU

Nu har den som redan är 'Diplomerad A-terapeut SJI' (ATU) eller 'Diplomerad Anhörigterapeut SJI' (AHTU) möjlighet att bli examinerad i grundläggande i kognitiv psykoterapi (steg 1).

» Läs hela nyheten

2012-09-04

Kognitiv grundutbildning hos Bergströms

Den 6-7 september 2013 börjar grundutbildningen i kognitiv psykoterapi i Stockholm. Ansök nu! I april-maj tecknar vi avtal med de som ska gå!

» Läs hela nyheten