• Deltid 3 år Start 12 sep alt 7 nov

  Dipl Alkohol- & drogterapeut, dipl A-terapeut SJI (ATU)

  Bli professionell alkohol- och drogterapeut!

  Behovet av mer kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar

  Malmö eller Stockholm Distans

  A-terapeuter arbetar som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut. I princip…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start 4-5 sep 2015

  Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

  Efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

  Fler lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

  Anhörigterapeuter arbetar med friska personer som genom sina relationer hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. 

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start 12 sep alt 7 nov

  Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

  Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!

  Utbilda dig till professionell 12-stegsbehandlare!

  En 12-stegsbehandlare som kan behandla olika personer behöver kunna mer än hur han/hon själv eller bästa vännen blev nykter. Man måste ge sig tid för…

  » Läs Mer / Anmäl
 • Deltid 2 år Start 5-6 feb 2015

  Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT- MBKT)

  En outstanding utbildning i kognitiv psykoterapi som ger dig mer än vanligt!

  Kognitiva förhållningssätt och metoder vinner mark

  Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära…

  » Läs Mer / Anmäl

Våra kurser

RePro-seminarium för tidigare elever

Är du effektiv som terapeut och behandlare? Har du glädje och nytta av dina RePro-kunskaper?

 

Välkommen är du som egentligen kan RePro:n, men behöver uppdatering! RePro är ett synnerligen användbart material som "ryggrad" vid bedömningen av en patients behandlingsbehov.

» Läs Mer / Anmäl

Diagnostik enligt RePro-S, SRS-behandling I

Lär dig god SRS-diagnostik!

Trots senare års fokus på behandlingsmetoder saknas ofta kunskap om grunderna för bedömning (diagnostik) av varje enskild patients behandlingsbehov. Kursen ger både en allmän grund om diagnostik samt fördjupade kunskaper om missbruksdiagnoser.

» Läs Mer / Anmäl

Matchning enligt RePro-S, SRS-behandling II

Matcha - gissa inte!

Modern matchning är multivariat och ger varje patient rätt behandlingen. Kursen ger förutom matchningstekniker även kunskaper i prognostik och behandlingsplanering, vilka är grunderna för god matchning.

» Läs Mer / Anmäl

Behandlingsprogram enligt RePro-S, SRS-behandling III

Effektiva behandlingsmetoder

Olika metoder passar olika patienter. Individanpassa behandlingen och använd rätt behandling till rätt patient! Tolvsteg? KBT? Existentiell behandling? Ångestbehandling? MI? ART? ACT? MM?

» Läs Mer / Anmäl

Utvärdering enligt RePro-S, SRS-behandling IV

Ger behandlingen rätt resultat?

Med begränsad tid blir utvärderingar ofta bortpriortierade. Kursen lär dig både process- och resultatutvärdera utan stor ansträngningar.

» Läs Mer / Anmäl

Medberoendeskolan - kurs för anhöriga

"Från Medberoende till nytt liv"

Har du en problematisk relation till någon? Blir ditt liv negativt påverkat av din relation till den personen? Har du en uppväxt och/eller en livshistoria präglad av att bli övergiven, avvisad eller ignorerad? Har din uppväxt varit påverkad av missbruk? (alkohol, narkotika, spel, mat, läkemedel, arbete etc)? Är ditt nuvarande liv påverkat av en beroendeperson? 

» Läs Mer / Anmäl

Gruppdynamik och ledarskap

"Gruppsjäl". Vad är det? Hur skapar man det?

Om man ska behandla patienter i grupp behöver man inse att summan av individerna är något mer och något annat än att bara lägga ihop dem en och en, d v s man ska kunna teorierna om gruppdynamik och veta hur en gruppsjäl skapas.

» Läs Mer / Anmäl

Det svåra samtalet

Att prata är inte detsamma som att samtala

Välkommen till en intensiv utbildning där vi blandar deltagarnas erfarenheter med aktuella teorier för ett optimalt lärande.

» Läs Mer / Anmäl

MI - Motiverande intervju

Motivation är grunden för förändring.

Ingen vill förändras om han eller hon inte är motiverad till förändringen.

» Läs Mer / Anmäl

Mailar du info@bergstroms.org så hör vi av oss inom 24 timmar. Om du ringer 070 725 38 88 så svarar jag troligen direkt. Gör jag inte det så ring tills du får tag på mig!

 

Kan du veckans fråga?

Vad är mentalisering? Kan du mentalisera? Finns det andra ord för mentalisering? Är det bra eller dåligt? Varför talar inte människor om mentalisering? Är det oviktigt? Behövs det i alla terapisammanhang eller bara vissa? Har alla, även de som inte går i terapi, nytta av mentalisering? Mentaliserar folk utan att veta om att de gör det? — Se där ett begrepp från våra terapiutbildningar!

 

Har du koll på vad som är vad då det gäller KBT-utbildningar?

Det finns korta utbildningar på ett år, men de ger inte rätt att gå vidare till legitimationsutbildningar. Vår grundutbildning i kognitivpsykoterai, som vi benämner KBT-MBKT omfattar det som behövs för att du ska kunna söka dig vidare till utbildningar som ger legitimation. 

     I KBT-MBKT finns möjlighet att komplettera med inriktning missbruk/beroende eller med relationer/anhöriga.

     Våra tidigare elever från treårsutbildningarna ATU och AHTU har möjlighet att gå påbyggnadsutbildningen FKTU. Det är en ettårig grundutbildning i kognitiv psykoterapi för den som redan har de teoretiska grunder som behövs för att få arbeta med övningspatienter. Har du adekvata, tidigare utbildningar och erfarenheter så blir FKTU perfekt för dig! Den startar i Stockholm 18-19 september! 

 

Utbildningen till professionell alkohol- och drogterapeut startar i Malmö den 12-13 september!

Förutom de vanliga 16 seminariedagarna under tre år erbjuds Malmöeleverna även 12 gruppträffar, två per halvår. Därtill har du 30 kursbrev att besvara. Varje kursbrev tar tre-fyra veckor att jobba med på deltid/fritid. En rolig, avancerad, nyttig utbildning! Platsansvariga för utbildningen i Malmö är Eva Jönsson och Pelle Hanspers. 

     Även Bergströms Behandlingar i Skåne växer!

 

Dipl Anhörigterapeut startar 5-6 september i Stockholm

Vi menar att det är en viktig utbildning som alltför få vågar satsa på eftersom det är ett nytt yrke. Även om vi själva utbildat några hundratals så är det inte mycket i förhållande till behovet. 16 undervisningsdagar och 30 kursbrev för deltids-/fritidsstudier på två år!

 

Den 5-6 februari 2015 startar nästa grundutbildning i KBT/MBKT

För många yrken är grundläggande kunskaper i psykoterapi ett stort plus, nästan ett krav!

     Utbildningen ges i Stockholm med tvådagarsträffar, ca en gång per månad. Utbildningen omfattar 240 timmar teori och 120 timmar handledning.

     För att gå utbildningen ska du ha tillräckliga kunskaper i psykologi, möjlighet att ha övningsklieneter och gärna ett arbete där samtal är ett verktyg för att stödja, utveckla och hjälpa människor.

     Om du har adekvata tidigare utbildningar ger KBT/MBKT-utbildning möjlighet att söka legitimationsgrundande utbildning.    

 

Bergströms utbildningar kan förändra liv!

De som lider av hindren för att leva ett bra liv är ofta svårt att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren - normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Runt dessa sjuka människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

     Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt!!!

 

Bergströms mål är att utbilda

- kvalificerade behandlare
- skickliga terapeuter
- insiktsfulla medmänniskor

 

Vare sig du vill börja en ny yrkesbana, hitta relevant och aktuell fortbildning eller stärka ditt kunnande för personligt växande är vi säkra på att vi kan hjälpa till!

 

Bergströms utökar sin behandlingsverksamhet. Idag är det få som ingår i nätverket Bergströms Behandlingar, men antalet medlemsföretag ökar. Målet är att utvecklas till ett heltäckande nätverk över hela Sverige.

Senaste nyheter

2014-09-07

RePro-seminarium i Stockholm

Tidigare och nuvarande elever är välkomna att öva och fördjupa sig i RePro:n! Anmäl snarast! Platsantalet är begränsat.

» Läs hela nyheten

2014-09-03

Övningsklienter för KBT söks!

Övningspatient behövs i Karlstad

» Läs hela nyheten

2014-08-17

Bergströmsdagen 20 sep

Träffa kollegor, samtala om intressanta ämnen

» Läs hela nyheten

2014-06-23

Övningsklient söks av KBT/MBKT-elev

Har du funderat på om kognitiv psykoterapi är något för dig?

» Läs hela nyheten

2014-06-10

Familjeterapeut Samtalsterapeut

Maria Bergström har lediga tider för samtal nu!

» Läs hela nyheten

2014-05-07

Träffa kollegor! Samverka! Byt erfarenheter! Få/ge jobbtips!

Bergströmsdagarna i september 2014!

» Läs hela nyheten

2014-05-06

Seminariedagar 2014-2016

» Läs hela nyheten

2014-01-15

Praktik söks av snart färdig A-terapeut

» Läs hela nyheten

2013-10-16

När läkaren gjort sitt ...

A-terapeuter behövs! Det räcker inte med läkarna!

» Läs hela nyheten

2013-05-23

Nu är betänkandet efter Missbruksutredningen klubbat i Riksdagen!

Vad innebär det?

» Läs hela nyheten

2013-04-04

Fortbildning för dig som läst ATU eller AHTU

Nu har den som redan är 'Diplomerad A-terapeut SJI' (ATU) eller 'Diplomerad Anhörigterapeut SJI' (AHTU) möjlighet att bli examinerad i grundläggande i kognitiv psykoterapi (steg 1).

» Läs hela nyheten